tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

FABLO OY

Y-tunnus: 2702453-3

Mannerheimintie 40 LT3

00100 Helsinki

Rekisterin nimi

 

FABLO OY:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitoon, asiakkaiden ja yrityksen väliseen viestintään ja verkkopalveluidemme käyttökokemuksen parantamiseen. Lisäksi tietoja käytetään tarvittaessa markkinointitarkoituksiin. Lähetämme myös ajoittain asiakkaan suostumukseen perustuen sähköisiä markkinointiviestejä.

Rekisterin tietosisältö

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita asiakkaan itse luovuttamiaan tietoja. Verkkosivustolla käytettävien evästeiden avulla saamme vierailijoistamme tietoja, joita hyödynnämme markkinoinnin suunnittelussa ja viestiemme kohdentamisessa.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa tarpeen mukaan seuraavanlaisia tietoja:

  • Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli

  • Yrityksen nimi ja osoitetiedot

  • Asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot (mm. Asiakaspalautteet ja asiakastyytyväisyyskyselyt)

  • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot FABLOn verkkosivustolla ja verkkokaupassa

  • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten kohdistetut markkinointitoimet ja niihin osallistuminen (mm. Sosiaalisen median kilpailut ja messutapahtumien arvonnat)

  • Selaimelle lähetetyt evästeet

 

Rekisterin tietolähteet

Yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteistyöhön yrityksemme kanssa. Keräämme tietoja mm. asiakaspalvelutapahtumien yhteydessä, rekisteröityessäsi verkkokauppaan tai kun käytät FABLOn verkkopalveluja.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina sähköisessä muodossa salasanasuojatuissa tiedostoissa ja järjestelmissä. Tietoverkko ja laitteistot, joissa rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuureilla. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Sivustomme ja verkkokauppamme käyttää asianmukaista SSL-suojausta kaikkien luovutettavien henkilötietojen turvaamiseksi.

Henkilötietojen säilytysaika

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. FABLO säilyttää henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen joitakin tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus päästä itseään koskeviin henkilötietoihin ja saada jäljennös häntä itseään koskevista kerätyistä tiedoista sekä pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. 

FABLO voi tarvittaessa pyytää tarkentamaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa pyyntöä ja varmentamaan pyytäjän henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelemistä.

FABLO vastaa pyyntöihin 2 viikon sisällä pyynnön esittämisestä.

Tietosuojaselosteen tietojen muuttaminen

Palvelujemme kehityksen ja parantamisen vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta tarpeen mukaan ilmoittamalla tehdyistä muutoksista tällä sivulla. Merkittävistä muutoksista informoimme rekisterin piiriin kuuluvia henkilöitä ja yrityksiä erillisellä sähköisellä tiedotteella.